Wyższa Szkoła Biznesu - National-Louis University


Collegium Varsoviense


WWSE - Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
Wyższa Szkoła Biznesu - NLU

Wyższa Szkoła Biznesu - NLU

Wyższa Szkoła Biznesu - NLUSTUDIA MAGISTERSKIE  


Najnowsze informacje dotyczące stypendiów WWSE

Zarządzenie Rektora | sprawdź |
Stypendia socjalne | sprawdź |
Stypendia specjalne | sprawdź |
Nagroda Rektora WWSE | sprawdź |

Stypendia WWSE

Termin składania wniosków o przyznanie stypendium socjalnego i specjalnego:

w semestrze zimowym do 30 października
w semestrze letnim do 28 lutego

Wnioski dotyczące stypendiów socjalnych, specjalnych oraz zaświadczenia z macierzystych uczelni o średniej ocen za ostatni rok studiów celem uzyskania stypendium naukowego, należy składać w biurze ośrodka w Ostrołęce ul. Kołobrzeska 15.

Dokumenty do pobrania:

  Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego
  Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego
  Wniosek o zapomogę
  Wniosek o stypendium Rektora
  Oświadczenie o dochodzie utraconym / uzyskanym

Informacje na temat stypendiów w tym także regulamin ich przyznawania znajdują się w platformie e-futurus.

Druki do pracy magisterskiej

Podanie o zatwierdzenie tematu pracy dyplomowej
Zadanie dyplomowe do pracy dyplomowej

WWSE - Warszawska Wyższa Szkoła Ekonomiczna
WWSE